W lipcu 2013 r. Ośrodek Kultury zorganizował czyn społeczny mający ma celu odbudowanie dwóch boisk do siatkówki plażowej. Dzięki pracy wielu ludzi udało się odrestaurować w pełni dwa boiska, uprzątnięty został teren wokół. Ponadto zakupiono 30 t białego piasku, który został rozprowadzony na plażowym terenie. Dzięki tym działaniom największa plaża w Zawidowie została przygotowana do organizacji różnych imprez, zwłaszcza o charakterze sportowym. Ośrodek Kultury wrócił do tradycji organizowania turniejów siatkówki plażowej, zakładając w tym roku ligę pn. Liga Trzech Plaż. Zorganizowane zostały w okresie wakacyjnym trzy turnieje. Umową z 2013 r. zawartą między Gminą Miejską Zawidów, a Ośrodkiem Kultury w Zawidowie teren boisk oficjalnie przeszedł w administrowanie Ośrodka Kultury.Licznik odwiedzin: 708121